امروز بهتر از دیروز

سبزواریها.کام ۳۱ شهریور, ۱۳۹۲ ۰ 369 views

«چه کسی می‌تواند ایمان خود را از اعمالش جدا کند یا اعتقادش را از دل مشغولی‌هایش؟

چه کسی می‌تواند لحظه‌هایش را در برابر خویش بگستراند و بگوید :

این لحظه از برای خدا و این لحظه از برای خودم، این برای روحم و این برای تنم؟

تمام لحظه‌های شما بال‌هایی اند برای پرواز در هوا

“پرواز از خویشتن به خویشتن” »

در ابتدا…

لحظه ای کوتاه برای به یاد آوردن، بیادیشید…

آنها را به یاد خواهید آورد…

“انجمن دوست داران طبیعت سبزوار”

جوانان پرشور و طبیعت دوستی که تعلل را جایز ندانسته و به دامن طبیعت پا نهادند و زیبایی را با دستان پر سخاوت و بی ادعای خود به زمین بازگرداند.

۹۲/۶/۲۹ حرکت دوم…عظیم تر، قدرتمندتر و زیباتر…

انجمن دوست داران طبیعت سبزوار  در تاریخ ۹۲/۶/۲۹ دومین حرکت خود را برای زیبا و پاکسازی چهره ی آلوده ی طبیعت انجام دادند.آن‌ها در آخرین آدینه ی شهریور ماه، منطقه ای از طبیعت روستای افچنگ ( بابا افچنگ) که مورد استقبال بسیاری از همشهریان سبزواری، برای گذران جمعه ای در دامن طبیعت بود، پاکسازی نموده و زیبایی را به این ناحیه ارزانی داشتند.

اما …

این بار در میان جمع آن‌ها عزیزانی حضور داشتند که آن‌ها را در این حرکت پاک یاری نموده و برای این جوانان دوست دار طبیعت دلگرمی‌به ارمغان آوردند تا بدانند رسالتی که بر دوش گرفته اند رسالتی عظیم، مقدس و زیباست و در صحت و درستی و زیبایی آن شکی نیست.

جناب آقای مهدی مقصودی عضو شورای محترم شهر سبزوار و چند تن از عزیزان آن‌ها را در چنان روز جمعه ای یاری نموده و به آنان برای این کار مقدس و ستودنی خسته نباشید گفتند.

همچنین جمع کوچکی از مردم به آن‌ها پیوستند تا اثبات کنند پاکیزگی طبیعت دغذغه تمام شهروندان است.این چنین بود که آن‌ها استوارتر و با عظمی‌راسختر ایمان آورد و با خود عهد بستند تا زمانی که توان در روح و جسم دارند این تشکل را همچون کوه با صلابت و استوار و پا برجا نگه داشتند و زیبایی و پاکی را به دامن طبیعت هدیه بدهند…

آری، امروز بهتر از دیروز…!

همین ما را بس، لبخند مردم…

همین ما  را بس…

« اگر نمی‌توانی بلوطی برفراز تپه ای باشی، بوته ای در دامنه ای باش.ولی بهترین بوته ای باش که در کنار راه می‌روید، همه ی ما را ناخدا نمی‌کنند، ملوان هم می‌توان بود.اگر نمی‌توانی شاه راه باشی، کوره راه باش با بردن و باختن اندازه ات نمی‌گیرند، هر آنچه هستی بهترین باش»

فرستادن دیدگاه »