این، برای ما چایی می آورد!

سبزواریها.کام ۲ آذر, ۱۳۹۲ ۰ 292 views

دو پدیده را مردم یا عوام نمی‌توانند از هم سوا کنند:یکی شور ذهبی است و دیگری، شعور مذهبی است؛ که این دو ربطی به هم ندارند.
آن کسی که شور مذهبی دارد، خیال می‌کند شعور مذهبی هم دارد.

زمانی چند تا از دوستان بودند، که از دانشجویان من بودند.در کتابخانه ی آستانه ی مشهد نشسته بودند و راجع به حرف‌های من با هم صحبت می‌کردند.یک نفر آن جا نشسته بود و برای خودش مطالعه می‌کرد.اصلاً جزء این تیپ نبوده، این فرد بر می‌گردد و می‌پرسد که شما راجع به چه کسی صحبت می‌کنید؟
می‌گویند راجع به فلانی (دکتر شریعتی).

می‌گید : راجع به همین علی شریعتی، که در مشهد است دارید صحبت می‌کنید؟می‌گویند بلی.

جواب می‌دهد:«ما خیال کردیم راجع به کی دارید صحبت می‌کنید!نظریه ی این، این طوری است، نظریه ی ماسینیون این است.ژان پل سارتر این طوری می‌گوید، علی شریعتی این را می‌گوید!
چندی پیش که ما به منزل آقای شان می‌رفتیم، این ، برای ما چایی می‌آورد!» داستانک‌های دکتر شریعتی / علیرضا فیروزی

shariati80

دوم آذر ۱۳۹۲، هشتادمین سالگرد تولد مردیست که علی وار زندگی کرد و هماره عاشق علی ماند.

اما در شهر ما خبری نیست.

مثل تمام این سال‌هایی که همه کس از همه جا برای یادبود او شعر می‌گویند، همایش می‌گیرند، تجلیل می‌کنند…

اما در سبزوار، خبری نیست که نیست.

چه زیبا سرود استاد شفیعی کدکنی :

گه ملحد و گه دهری و کافر باشد // گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد

باید بچشد عذاب تنهایی را // مردی که ز عصر خود فراتر باشد

فرستادن دیدگاه »