دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، جزء ۸ دانشگاه برتر (تیپ ۳) علوم پزشکی کشور

سبزواریها.کام ۱۱ تیر, ۱۳۹۲ ۰ 640 views

medsab

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه فعالیت‌های پژوهشی در ردیف ۸ دانشگاه برتر (تیپ ۳) علوم پزشکی کشور در سال ۹۱ قرار گرفت.

براساس یک ارزشیابی که اخیراً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده و نتیجه آن در روزهای گذشته انتشار عمومی‌یافته است، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تیپ‌های ۱ ، ۲ و ۳ بر مبنای میزان فعالیت‌های پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته اند که در این پژوهش هفت عامل: “تعداد اعضای هیأت علمی، تعداد پژوهشگران تطبیق یافته، امتیاز حاکمیت و رهبری، امتیاز توانمندسازی، امتیاز تولید و دانش، امتیاز تحقیقات دانشجویی و مجموع امتیاز خام” در هر یک از دانشگاه‌ها ملاک‌های ارزشیابی بوده اند.

در نتیجه ارزشیابی مورد ذکر، سرانجام از میان ۱۹ دانشگاه تیپ ۳ علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده است که این رتبه بالاترین رتبه در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ ۳ خراسان رضوی است.
گفتنی است، استان خراسان رضوی در حال حاضر دارای ۳ دانشگاه  علوم پزشکی در شهرهای مشهد، سبزوار و گناباد و ۲ دانشکده علوم پزشکی در شهرهای تربت حیدریه و نیشابور است.
به جز دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در ردیف دانشگاه‌های تیپ ۱ علوم پزشکی کشور قرار دارد، بقیه این دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خراسان در تیپ سه قرار دارند.

در این میان در پژوهش به عمل آمده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با ۸۱ عضو هیأت علمی، ۵۸ پژوهشگر تطبیق یافته، ۷۹۹ امتیاز حاکمیت و رهبری، ۱۳۳۳ امتیاز تولید و دانش، ۳۲۰ امتیاز تحقیقات دانشجویی در مجموع ۲۴۵۲.۴۴ امتیاز را از آن خود کرده و در صدر دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی خراسان جای گرفته است.
در این رتبه بندی پس از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی گناباد قرار دارد که با ۴۸ نفر عضو هیأت علمی‌۴۳ پژوهشگر تطبیق یافته، ۸۶۰ امتیاز حاکمیت و رهبری، ۱۰ امتیاز توانمند سازی، ۹۹۷ امتیاز تولید و دانش، ۲۸۰ امتیاز تحقیقات دانشجویی به امتیاز کل ۲۱۴۶.۲۶  دست یافته و در ردیف یازدهم جدول دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه کشور قرار گرفته است.
پس از دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه قرار دارد، که با ۱۳ عضو هیأت علمی، ۱۲ پژوهشگر تطبیق یافته، ۴۹۰ امتیاز حاکمیت و رهبری و ۴۳ امتیاز تولید و دانش در مجموع ۵۳۲.۵ امتیاز را از آن خود کرده و در جایگاه هفدهم جدول قرار گرفته است.
آخرین جایگاه دانشکده‌های تیپ سه علوم پزشکی خراسان نیز متعلق به دانشکده علوم پزشکی نیشابور است که با ۲۲ عضو هیأت علمی، ۷ پژوهشگر تطبیق یافته، ۳۹۱ امتیاز حاکمیت و رهبری، ۱۱۱ امتیاز تولید و دانش و ۲ امتیاز تحقیقات دانشجویی در جایگاه هجدهم از میان نوزده دانشگاه علوم پزشکی تیپ ۳ کشور در زمینه فعالیت‌های پژوهشی قرار گرفته است.
گفتنی است در تیپ‌های یک و دو دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز مجموعاً ۳۲ دانشگاه وجود دارند که عمدتاً دانشگاه‌های علوم پزشکی موجود در مراکز استان‌های کشور هستند.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در ردیف دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک قرار دارد، در ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.
لازم به ذکر است هیچ یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی خراسان رضوی در تیپ دو قرار ندارند.

 دریافت فایل ارزشیابی وزارت بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه کشور

دریافت فایل ارزشیابی وزارت بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ دو کشور

دریافت فایل ارزشیابی وزارت بهداشت از دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور

صفحه اصلی ارزشیابی سایت وزارت بهداشت

منبع : وبلاگ گل زیره

فرستادن دیدگاه »