در مکتب امیر : افشای گمراهى خوارج

سبزواریها.کام ۳۱ فروردین, ۱۳۹۳ ۰ 51 views

قبل از جنگ نهروان در سال ۳۷ هجرى در ردّ اعتقادات خوارج ایراد کرد؛ خوارج عقیده داشتند: کسى که گناه کبیره انجام دهد کافر و از اسلام خارج شده است، مگر توبه کند و دوباره مسلمان گردد

پس اگر چنین مى‏ پندارید که من خطا کرده و گمراه شدم، پس چرا همه امّت محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) را به گمراهى من گمراه مى ‏دانید و خطاى مرا به حساب آنان مى ‏گذارید و آنان را براى خطاى من کافر مى‏ شمارید؟
شمشیرها را بر گردن نهاده، کور کورانه فرود مى ‏آورید و گناهکار و بى‏گناه را به هم مخلوط کرده همه را یکى مى ‏پندارید در حالى که شما مى‏ دانید، همانا رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) زناکارى را که همسر داشت سنگسار کرد، سپس بر او نماز گزارد، و میراثش را به خانواده ‏اش سپرد، و قاتل را کشت و میراث او را به خانواده ‏اش بازگرداند، دست دزد را برید و زناکارى را که همسر نداشت تازیانه زد، و سهم آنان را از غنائم مى‏ داد تا با زنان مسلمان ازدواج کنند. پس پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) آنها را براى گناهانشان کیفر مى ‏داد، و حدود الهى را بر آنان جارى مى‏ ساخت، امّا سهم اسلامى آنها را از بین نمى ‏برد، و نام آنها را از دفتر مسلمین خارج نمى‏ ساخت.
(پس با انجام گناهان کبیره کافر نشدند) شما (خوارج)، بدترین مردم و آلت دست شیطان، و عامل گمراهى این و آن مى‏ باشید.

فرستادن دیدگاه »