در مکتب امیر : خبر از آینده شوم خوارج

سبزواریها.کام ۲۰ بهمن, ۱۳۹۲ ۰ 126 views

ترجمه خطبه ۵۸

در سال ۳۸ هجرى پس از ماجراى حکمیّت، و شنیدن شایعات فراوان در نکوهش خوارج فرمود :

سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد، چنانکه اثرى از شما باقى نگذارد. آیا پس از ایمانم به خدا، و جهاد کردنم در رکاب رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم به کفر خویش گواهى دهم اگر چنین کنم گمراه شده و از هدایت شدگان نخواهم بود. پس به بدترین جایگاه رهسپار شوید، و به راه گذشتگان باز گردید. آگاه باشید به زودى پس از من، به خوارى و ذلّت گرفتار مى‏شوید و شمشیر برنده بر شما مسلّط مى‏گردد، و به استبدادى دچار خواهید شد که براى دیگر ستمگران راه و رسم حکومت قرار خواهد گرفت.

مى‏گویم:

(سخن امام على علیه السّلام که فرمود: «و لا بقى منکم آبر»)

سه گونه روایت شده است، اوّل- آنگونه که ما آورده‏ایم، آبر، از باب «یأبر النّخل» به معناى اصلاح کننده آمده. دوم- «آثر» نقل شد یعنى باز گو کننده حدیث، و این نقل به نظر من بهتر است، گویا امام علیه السّلام مى‏فرماید، از شما خبر دهنده‏اى باقى نماند. سوم- «آبز» با «ز» نیز روایت شد به معناى هلاک شونده، پرش کننده، که به هلاک شونده «آبز» گویند.

فرستادن دیدگاه »