در مکتب امیر : دوری از عیب جویان

سبزواریها.کام ۱۰ فروردین, ۱۳۹۳ ۰ 84 views

بخشی از نامه ی ۵۳ نهج البلاغه به مالک اشتر فرماندار مصر (عهدنامه مالک)

باید آنها که نسبت ‏به رعیت عیب جوترند از تو دورتر باشند، زیرا مردم عیوبى‏ دارند که والى در ستر و پوشاندن آن عیوب از همه سزاوارتر است.

در صدد مباش ‏که عیب پنهانى آنها را بدست آورى، بلکه وظیفه تو آن است که آنچه برایت‏ ظاهر گشته اصلاح کنى و آنچه از تو مخفى است‏ خدا درباره آن حکم می‌کند، بنابر این تا آنجا که توانایى دارى عیوب مردم را پنهان ساز! تا خداوند عیوبى را که دوست دارى براى مردم فاش نشود، مستور دارد.

(با برخورد خوب) عقده ‏آنها را که کینه دارند بگشا و اسباب دشمنى و عداوت را قطع کن! و از آنچه ‏برایت روشن نیست تغافل نما! به تصدیق سخن چینان تعجیل مکن! زیرا آنان گر چه در لباس ناصحین‏ جلوه‏ گر شوند خیانت مى‏ کنند.

فرستادن دیدگاه »