در مکتب امیر : علّت سکوت و کناره گیرى از خلافت

سبزواریها.کام ۱۵ دی, ۱۳۹۲ ۰ 138 views

ترجمه خطبه ۳۷ (پس از فرونشاندن شورش نهروان در سال ۳۸ هجرى در کوفه ایراد فرمود که شبیه یک سخنرانى است)

۱ ویژگى‏ها و فضائل امام على علیه السّلام

آن گاه که همه از ترس سست شده، کنار کشیدند، من قیام کردم، و آن هنگام که همه خود را پنهان کردند من آشکارا به میدان آمدم، و آن زمان که همه لب فرو بستند، من سخن گفتم، و آن وقت که همه باز ایستادند من با راهنمایى نور خدا به راه افتادم. در مقام حرف و شعار صدایم از همه آهسته‏تر بود امّا در عمل برتر و پیشتاز بودم، زمام امور را به دست گرفتم، و جلوتر از همه پرواز کردم، و پاداش سبقت در فضیلت‏ها را بردم. همانند کوهى که تند بادها آن را به حرکت در نمى‏آورد، و طوفانها آن را از جاى بر نمى‏کند، کسى نمى‏توانست عیبى در من بیابد، و سخن چینى جاى عیب جویى در من نمى‏یافت. خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم، و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم.

۲ علّت سکوت و کناره گیرى از خلافت

در برابر خواسته‏هاى خدا راضى، و تسلیم فرمان او هستم، آیا مى‏پندارید من به رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم دروغى روا دارم به خدا سوگند، من نخستین کسى هستم که او را تصدیق کردم، و هرگز اوّل کسى نخواهم بود که او را تکذیب کنم. در کار خود اندیشیدم، دیدم پیش از بیعت، پیمان اطاعت و پیروى از سفارش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را بر عهده دارم، که از من براى دیگرى پیمان گرفت. (پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود اگر در امر حکومت کار به جدال و خونریزى کشانده شود، سکوت کن)

فرستادن دیدگاه »