در مکتب امیر : فلسفه سکوت

سبزواریها.کام ۲۷ بهمن, ۱۳۹۲ ۰ 131 views

ترجمه خطبه ۵

پس از وفات پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و ماجراى سقیفه، عباس و ابوسفیان، پیشنهاد خلافت داده که با امام علیه السّلام بیعت کنند.

۱ راه‏هاى پرهیز از فتنه‏ها
اى مردم، امواج فتنه‏ها را با کشتى‏هاى نجات درهم بشکنید، و از راه اختلاف و پراکندگى بپرهیزید، و تاج‏هاى فخر و برترى جویى را بر زمین نهید، رستگار شد آن کس که با یاران به پاخاست، یا کناره گیرى نمود و مردم را آسوده گذاشت. این گونه زمامدارى ، چون آبى بد مزه، و لقمه‏اى گلوگیر است، و آن کس که میوه را کال و نارس بچیند، مانند کشاورزى است که در زمین دیگرى بکارد.

۲ فلسفه سکوت
در شرایطى قرار دارم که اگر سخن بگویم، مى‏گویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم، مى‏گویند: از مرگ مى‏ترسید هرگز من و ترس از مرگ پس از آن همه جنگ‏ها و حوادث ناگوار سوگند به خدا، انس و علاقه فرزند ابى طالب به مرگ در راه خدا، از علاقه طفل به پستان مادر بیشتر است این که سکوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانى آگاهى دارم که اگر باز گویم مضطرب مى‏گردید، چون لرزیدن ریسمان در چاه‏هاى عمیق.

فرستادن دیدگاه »