در مکتب امیر : مسئولیت سرمایه داری

سبزواریها.کام ۱۱ اسفند, ۱۳۹۲ ۰ 168 views

حکمت ۴۶۸، مسؤولیّت سرمایه ‏دارى

و درود خدا بر او، فرمود: مردم را روزگارى دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتى که به بخل ورزى فرمان داده نشد. خداى سبحان فرمود: «بخشش میان خود را فراموش نکنید» بدان در آن روزگار، بلند مقام، و نیکان خوار گردند، و با درماندگان به ناچارى خرید و فروش مى‏کنند در حالى که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم از معامله با درماندگان نهى فرموده.

فرستادن دیدگاه »