در مکتب علی : اخلاق فرماندهى

سبزواریها.کام ۲۴ شهریور, ۱۳۹۲ ۰ 136 views

نامه به فرمانده سپاه، شریح بن‌هانى که او را در سال ۳۶ هجرى به سوى شام حرکت داد.

اخلاق فرماندهى

در هر صبح و شام از خدا بترس، و از فریب کارى دنیا بر نفس خویش بیمناک باش، و هیچ گاه از دنیا ایمن مباش، بدان که اگر براى چیزهایى که دوست مى‏ دارى، یا آنچه را که خوشایند تو نیست، خود را باز ندارى، هوس‏ها تو را به زیان‏‌هاى فراوانى خواهند کشید، سپس نفس خود را باز دار و از آن نگهبانى کن، و به هنگام خشم، بر نفس خویش شکننده و حاکم باش.+

فرستادن دیدگاه »