در مکتب علی: اخلاق کارگزاران مالیاتى

سبزواریها.کام ۱۳ مرداد, ۱۳۹۲ ۰ 134 views

با توجه به اینکه روز یکشنبه در احادیث و روایات متعلق به امام علی (ع) دانسته شده است، سعی بر این داریم هر هفته بخشی از سخنان این امام بزرگ را منتشر کنیم.

سعی مان بر این است تا حد امکان مطالب به موضوعات روز چه از لحاظ سیاسی و چه از  لحاظ فرهنگی نزدیک باشد.

—-

نامه ۲۶ نهج البلاغه : نامه به یکی از مأموران مالیات  خود هنگامى که او را براى گردآورى زکات فرستاد :

۱ اخلاق کارگزاران مالیاتى
او را به ترس از خدا در اسرار پنهانى، و اعمال مخفى سفارش مى‏ کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر از او، و نماینده‏ اى جز خدا نیست، و سفارش مى‏ کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت، و در خلوت نافرمانى کند، و اینکه آشکار و پنهانش، و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، امانت الهى را پرداخته، و عبادت را خالصانه انجام دهد. و به او سفارش مى ‏کنم با مردم تند خو نباشد، و به آنها دروغ نگوید، و با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد بى اعتنایى نکند، چه اینکه مردم برادران دینى، و یارى دهندگان در استخراج حقوق الهى مى‏باشند. بدان براى تو در این زکاتى که جمع مى ‏کنى سهمى معیّن، و حقّى روشن است، و شریکانى از مستمندان و ضعیفان دارى، همانگونه که ما حق تو را مى ‏دهیم،
تو هم باید نسبت به حقوق آنان وفادار باشى، اگر چنین نکنى در روز رستاخیز بیش از همه دشمن دارى، و واى بر کسى که در پیشگاه خدا، فقرا و مساکین، و درخواست کنندگان و آنان که از حقّشان محرومند، و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان، دشمن او باشند و از او شکایت کنند.
۲ امانت دارى
کسى که امانت الهى را خوار شمارد، و دست به خیانت آلوده کند، خود و دین خود را پاک نساخته، و درهاى خوارى را در دنیا به روى خود گشوده، و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود، و همانا بزرگ‏ترین خیانت خیانت به ملّت، و رسواترین دغلکارى، دغلبازى با امامان است، با درود. +

فرستادن دیدگاه »