در مکتب علی : اندرز دادن دشمن

سبزواریها.کام ۲۱ مهر, ۱۳۹۲ ۰ 175 views

نامه به معاویه در ماه صفر سال ۳۸ هجرى در صفین

اندرز دادن دشمن

همانا ستمگرى و دروغ پردازى، انسان را در دین و دنیا رسوا مى ‏کند، و عیب او را نزد عیب جویان آشکار مى ‏سازد، و تو مى‏ دانى آنچه که از دست رفت باز نمى‏ گردد. گروهى باطل طلبیدند، و خواستند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگون سازند، و خدا آنان را دروغگو خواند. معاویه، از روزى بترس که صاحبان کارهاى پسندیده خوشحالند، و تأسف مى‏ خوردند که چرا عملشان اندک است، آن روز کسانى که مهار خویش در دست شیطان دادند سخت پشیمانند. تو ما را به داورى قرآن خواندى،  در حالى که خود اهل قرآن نیستى، و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم، بلکه داورى قرآن را گردن نهادیم. با درود.+

فرستادن دیدگاه »