در مکتب علی : انسان و مقدّرات الهى

سبزواریها.کام ۷ مهر, ۱۳۹۲ ۰ 180 views
 نامه به عبد اللّه بن عباس در مورد انسان و مقدّرات الهى
انسان و مقدّرات الهى 
پس از یاد خدا و درود  تو از أجل خود پیشى نخواهى گرفت، و آنچه که روزى تو نیست به تو نخواهد رسید، و بدان که روزگار دو روز است: روزى به سود، و روزى به زیان تو، و همانا دنیا خانه دگرگونى‏‌هاست، و آنچه که به سود تو (و از آن تو) است هر چند ناتوان باشى خود را به تو خواهد رساند، و آنچه که به زیان تو است هر چند توانا باشى دفع آن نخواهى کرد.+

فرستادن دیدگاه »