در مکتب علی : در توصیف بیعت مردم

سبزواریها.کام ۲۴ آذر, ۱۳۹۲ ۰ 120 views

خطبه ۲۲۰ نهج البلاغه

ویژگیهاى بیعت مردم با امام دست مرا براى بیعت مى گشودید و من مى بستم، شما آن را به سوى خود مى کشیدید و من آن را مى گرفتم، سپس چونان شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم مى آوردند بر من هجوم آوردید، تا آنکه بند کفشم پاره شد، و عبا از دوشم افتاد، و افراد ناتوان پایمال گردیدند، آن چنان مردم در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان، و پیران براى بیعت کردن لرزان به راه افتادند، بیماران بر دوش خویشان سوار، و دختران جوان بى نقاب به صحنه آمدند.

فرستادن دیدگاه »