در مکتب علی : رعایت سلسله مراتب فرماندهى

سبزواریها.کام ۵ آبان, ۱۳۹۲ ۰ 153 views

دستور العمل امام به دو تن از امیران لشکر، زیاد بن نضر و شریح بن‌هانى

رعایت سلسله مراتب فرماندهى

من «مالک اشتر پسر حارث» را بر شما و سپاهیانى که تحت امر شما هستند، فرماندهى دادم. گفته او را بشنوید، و از فرمان او اطاعت کنید، او را چونان زره و سپر نگهبان خود برگزینید، زیرا که مالک، نه سستى به خرج داده و نه دچار لغزش مى ‏شود. نه در آنجایى که شتاب لازم است کندى دارد، و نه آنجا که کندى پسندیده است شتاب مى ‏گیرد. +

فرستادن دیدگاه »