در مکتب علی : شکوه با پیامبر

سبزواریها.کام ۱ دی, ۱۳۹۲ ۰ 309 views

ترجمه خطبه ۷۰ (در سال ۴۰ هجرى سحر گاهى که ضربت خورد، فرمود)

همان گونه که نشسته بودم، خواب چشمانم را ربود، رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم را دیدم، پس گفتم اى رسول خدا، از امّت تو چه تلخى‏ها دیدم و از لجبازى و دشمنى آنها چه کشیدم پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نفرینشان کن.

گفتم: خدا بهتر از آنان را به من بدهد، و به جاى من شخص بدى را بر آنها مسلّط گرداند.

(کلمه «أود» یعنى کجى و انحراف و «لدد» یعنى دشمنى و خصومت، و این از فصیح‏ترین کلمات است)

فرستادن دیدگاه »