در مکتب علی : ضرورت واقع بینى

سبزواریها.کام ۳ آذر, ۱۳۹۲ ۰ 139 views

نامه به عبد الله بن عباس، این نامه به گونه دیگرى نیز آمده است.

پس از یاد خدا و درود همانا انسان از به دست آوردن چیزى خشنود مى‏ شود که هرگز آن را از دست نخواهد داد، و براى چیزى اندوهناک است که هرگز به دست نخواهد آورد، پس بهترین چیز نزد تو در دنیا، رسیدن به لذّت‏ها، یا انتقام گرفتن نباشد، بلکه هدف تو خاموش کردن باطل، یا زنده کردن حق باشد، تنها به توشه‏ اى که از پیش فرستادى خشنود باش، و بر آنچه به جاى مى ‏گذارى حسرت خور، و همّت و تلاش خود را براى پس از مرگ قرار ده.+

فرستادن دیدگاه »