در مکتب علی : مبانى صلح و سازش مسلمین

سبزواریها.کام ۳۱ شهریور, ۱۳۹۲ ۰ 154 views

عهد نامه‏ اى که با خط هشام بن کلبى  براى صلح میان قبیله «ربیعه» و «یمن» تنظیم فرمود.

مبانى صلح و سازش مسلمین

این پیمان نامه‏ اى است که مردم «یمن» و «ربیعه» آن را پذیرفته‏ اند، چه آنان که در شهر حضور دارند چه آنان که در بیابان زندگى مى ‏کنند. آنان پیرو قرآنند، و به کتاب خدا دعوت مى ‏کنند، و به انجام دستورات آن فرمان مى‏ دهند، و هر کس که آنان را به کتاب خدا بخواند پاسخ مى‏ دهند، نه برابر آن مزدى خواهند، و نه به جاى آن چیز دیگرى بپذیرند، و در برابر کسى که خلاف این پیمان خواهد، یا آن را واگذارد، ایستادگى خواهند کرد. بعضى بعض دیگر را یارى مى‏ دهند، همه متّحد بوده و به خاطر سرزنش کننده ‏اى، یا خشم خشم گیرنده ‏اى، یا خوار کردن بعضى، یا دشنام دادن قومى، این پیمان را نمى ‏شکنند. بر این پیمان، حاضران و آنها که غایبند، دانایان و ناآگاهان، بردباران و جاهلان، همه استوارند، و عهد و پیمان الهى نیز بر آنان واجب گردیده است که «همانا از پیمان خدا پرسش خواهد شد» و على بن ابى طالب آن را نوشت. +

فرستادن دیدگاه »