سبزوار جلوتر از نیشابور در برخورداری از امکانات بیمارستانی

سبزواریها.کام ۹ مرداد, ۱۳۹۲ ۰ 416 views

medsab-ney

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : سبزوار در خصوص برخورداری از امکانات بیمارستانی و نیروی انسانی از نیشابور جلوتر است.

دکتر اباصلت برجی که اخیرا در واکنش به عدم ارتقاء دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دانشگاه، از سمت خود استعفا داده است، همچنین گفته : سبزوار از ۲۰ سال قبل دارای دانشگاه مستقل علوم پزشکی شده است، افزود نیروی انسانی سبزوار در حوزه بهداشت و درمان ۳ هزار و نیروی انسانی نیشابور کمتر از ۲هزارنفر است.(روزنه نیشابور)

گفتنی است، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خراسان رضوی است. به طوری که در رتبه بندی‌های ارائه شده توسط وزارت بهداشت در سال ۹۲ ، این دانشگاه جزء ۸ دانشگاه برتر تیپ سه کشور قرار گرفت .(پرتال وزارت بهداشت)

همچنین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در استان خراسان رضوی بعد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیشترین امتیازات را در بخش‌های مختلف از آن خود کرده است.(ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ ۳ کشور)

لازم به توضیح است در حال حاضر شهرستان‌های مشهد، سبزوار و گناباد در استان خراسان رضوی دارای دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند که هر سه این دانشگاه‌ها از امکان تحصیل دانشجو در رشته پزشکی نیز برخوردارند.
اخیراً دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه نیز با افزایش تعداد رشته‌ها و دانشجویان به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافته است. علاوه بر اینها شهرستان نیشابور نیز دارای یک دانشکده علوم پزشکی است که به تازگی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است.
مردم نیشابور اما، اخیراً در فضای رسانه‌های مجازی این شهر واکنش‌های گسترده ای به ارتقاء دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه به دانشگاه نشان داده اند.
نیشابوری‌ها مدعی هستند که چون تأسیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور تقریبا همزمان با تربت حیدریه بوده است، می‌بایست ارتقاء این دانشکده‌ها به دانشگاه نیز همزمان صورت پذیرد. +

اما به نظر می‌رسد ملاک‌ها و استانداردهای موجود اجازه چنین ارتقائی را به دانشکده نیشابور نمی‌دهد. زیرا تعداد رشته‌ها، میزان امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز هنوز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان نیشابور به حد استاندارد نرسیده و در نتیجه دانشکده این شهرستان آمادگی ارتقاء به دانشگاه را ندارد.

این درحالی است که دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه پیش از ارتقاء به دانشگاه ۴ رشته جدید با عناوین کاردانی فوریت‌های پزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت و کارشناسی بهداشت محیط را تأسیس کرده است. این دانشکده همچنین پس از ارتقاء به دانشگاه از سه دانشکده پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت برخوردار خواهد شد.(خراسان مرکزی)

طبق آنچه در خبرها آمده است ، شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر نیز از مهرماه ۹۲ به دانشکده علوم پزشکی ارتقاء خواهد یافت.(اسرارنامه)

فرستنده : گل زیره

فرستادن دیدگاه »