سبزوار را تابلوی تبلیغاتی می کنیم…

سبزواریها.کام ۲۶ دی, ۱۳۹۲ ۰ 237 views

در یک خیابان نه چندان طولانی (ناوی) ۲۳ تابلوی تبلیغاتی نصب شده است.

و البته مسئولین شهرداری همچنان، مشغول زیبا سازی هستند…


navi01
navi02
navi03
navi04

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

فرستادن دیدگاه »