عیدانه

سبزواریها.کام ۱ فروردین, ۱۳۹۳ ۰ 91 views

و عیدی می‌دهم این بار
ماهی سرخ را
به گربه ی سپیدی
که سیزدهم،
سبز می‌زاید.

محمد نادر اخباری / اسفند ۸۴

novroz

“عیدانه”, out of ۵ based on ۱ ratings.

فرستادن دیدگاه »