مقایسه وضعیت دانشگاهی شهرهای خراسان(رضوی ، شمالی و جنوبی)/(قسمت اول)

امید برومندی ۱۰ مهر, ۱۳۹۲ ۰ 506 views

رشته‌های علوم انسانی/ مقطع کارشناسی / براساس دانشگاه‌های سراسری

امروزه اکثر متفکران و اندیشمندان جهان معتقدند رکن اساسی توسعه در هر جامعه، آموزش است. در واقع چنین گفته می‌شود که «…توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی از منابع اصلی پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشورها به شمار می‌روند…»(۱)

« بنابراین سرمایه گذاری در آموزش عالی یکی از اساسی ترین راهها برای دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می‌شود. با توجه به نقش حیاتی آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی، گسترش آموزش عالی به لحاظ کمی‌و کیفی در کشور ایران که کشوری در حال توسعه است، ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شده است. (۲)

چنین است که در چنددهه اخیر شاهد رشد و گسترش سریع دانشگاه‌ها و مراکز مختلف آموزش عالی در ایران بوده ایم و هر استان ، شهر و منطقه ای که در زمینه تأسیس و گسترش دانشگاه‌ها موفق تر عمل کرده باشد ، چشم انداز امیدوارکننده تری برای توسعه پایدار در آینده دارد.sab-unis

 

منطقه شمال شرق کشور شامل استان‌های خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی ، در دهه‌های گذشته یکی از مناطقی بوده ، که در زمینه دانشگاهی رشد و توسعه خوبی را تجربه کرده است. به طوری که شهرهای مشهد ، بیرجند ، سبزوار ، بجنورد به عنوان ۴ قطب مطرح و شناخته شده دانشگاهی در شمال شرق ایران محسوب می‌شوند که همه ساله تعداد زیادی از جوانان سرتاسر کشور برای گذرانیدن تحصیلات دانشگاهی خود به این شهرها مهاجرت می‌کنند.
در میان شهرهای نامبرده دارالمومنین سبزوار ریشه فرهنگی خراسان از جایگاه بسیار مطلوبی برخوردار است به طوری که وضع کمی‌و کیفی دانشگاهی این شهر حتی از بجنورد مرکز استان خراسان شمالی نیز چندمرتبه جلوتر است و این شهر با برخورداری از چند دانشگاه تمام دولتی که معمولا فقط شهرهای مرکز استان از چنین امکاناتی برخوردارند ، دومین قطب مهم دانشگاهی و فرهنگی شمال شرق کشور پس از مشهد مقدس محسوب می‌شود.
در مطلب پیش رو به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید ۹۳-۹۲ ،  با نگاهی به دفترچه‌های انتخاب رشته دانشگاهی در زیرگروه‌های علوم انسانی ، علوم تجربی ، ریاضی ، زبان‌های خارجی و هنر بر آن شدیم تا در چند قسمت ، وضعیت دانشگاهی شهرهای شمال شرق ایران را در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های سراسری(دانشگاه‌ها ، مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی) بررسی کرده ، تا با بخشی از توانمندی‌های دانشگاهی استان‌های سه گانه خراسان بیشتر آشنا شویم.
در اولین قسمت از این بررسی ، وضعیت دانشگاهی شهرهای سه استان خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی در زمینه رشته‌های کارشناسی علوم انسانی براساس دفترچه انتخاب رشته کنکور ۹۲ که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

۱- برای مشاهده جدول مقایسه وضعیت دانشگاهی شهرهای استان‌های سه گانه خراسان در رشته‌های کارشناسی روزانه علوم انسانی  به پیوند زیر مراجعه نمایید:

علوم انسانی روزانه(کلیک کنید)

براساس مقایسه صورت گرفته در میان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های سراسری و مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی شهرهای مختلف خراسان  در دوره روزانه ، مشخص شد : شهر مشهد با ۲۳ رشته در جایگاه اول ، شهر سبزوار با ۱۲ رشته در جایگاه دوم و شهر بیرجند با ۸ رشته در جایگاه سوم قرار دارند.
پس از این‌ها شهر بجنورد با ۷ رشته علوم انسانی در دوره‌های روزانه جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است .
آخرین رتبه متعلق به شهرستان نیشابور با ۲ رشته علوم انسانی است.
سایر دانشگاه‌های سراسری و مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی در شهرهای خراسان به طور کل فاقد رشته‌های علوم انسانی در دوره‌های روزانه هستند.

۲- برای مشاهده جدول مقایسه وضعیت دانشگاهی شهرهای استان‌های سه گانه خراسان در رشته‌های کارشناسی روزانه علوم انسانی روی پیوند زیر کلیک کنید:

علوم انسانی شبانه (کلیک کنید)

براساس مقایسه صورت گرفته در میان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های سراسری و مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی شهرهای مختلف خراسان  در دوره شبانه ، مشخص شد : شهر مشهد با ۱۸ رشته در جایگاه اول ، شهر سبزوار با ۱۲ رشته ، شهر بیرجند با ۱۰ رشته در جایگاه‌های اول تا سوم قرار دارند.

آخرین جایگاه متعلق به شهرستان نیشابور با ۲ رشته علوم انسانی در نوبت شبانه در دانشگاه‌های سراسری است.

دانشگاه سراسری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و سایر دانشگاه‌های سراسری و مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی در شهرهای خراسان به طور کل فاقد رشته‌های علوم انسانی در دوره‌های شبانه هستند.

در قسمت‌های بعدی این مطلب به انجام مقایسه میان رشته‌های متعلق به زیرگروه‌های علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، هنر و زبان‌های خارجی در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های سراسری و مراکز و مجتمع‌های آموزش عالی موجود در شهرهای مختلف خراسان‌های رضوی ، شمالی و جنوبی می‌پردازیم. همچنین امیدواریم در فرصت‌های آینده وضعیت دانشگاهی شهرهای خراسان براساس رشته‌های موجود در دانشگاه‌های پیام نور ، آزاد اسلامی‌، جامع علمی‌کاربردی ، غیرانتفاعی و …. نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.

ادامه دارد …

منابع :
۱- نقش آموزش عالی در چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴ ، حمیدرضا آراسته

۲-روند رشد کمی‌آموزش عالی خصوصی و دولتی در کشور جمهوری اسلامی‌ایران فریده آل آقامحسن کشاورز محسن رحیمی‌دانش و پژوهش در علوم تربیتی سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۲۰
۳- راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۲(زیرگروه علوم انسانی ، دوره روزانه)
۴-راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۲(زیرگروه علوم انسانی ، دوره شبانه)

فرستادن دیدگاه »