نوشتن مار روی شن/ ام پی تی یا ان پی تی ؟

سبزواریها.کام ۳۰ آبان, ۱۳۹۲ ۰ 732 views

روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می‌کرد. برحسب اتفاق گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاری‌های شیاد شد و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا می کند.

اما مرد شیاد نپذیرفت. بعد از اتمام حجت معلم با مردم روستا از فریبکاری‌های شیاد سخن گفت و نسبت به حقه‌های او هشدار داد. بعد از کلی مشاجره بین معلم و شیاد قرار بر این شد که فردا در میدان روستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدامیک باسواد و کدامیک بی سواد هستند. در روز موعود همه مردم روستا در میدان ده گرد آمده بودند تا ببینند آخر کار، چه می‌شود.

شیاد به معلم گفت: بنویس “مار” معلم نوشت: مار

نوبت شیاد که رسید شکل مار را روی خاک کشید. و به مردم گفت: شما خود قضاوت کنید.

کدامیک از اینها مار است؟ مردم که سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما همه شکل مار را شناختند و به جان معلم افتادند تا می‌توانستند او را کتک زدند و از روستا بیرون راندند.

حکایت غریبیست وقتی می‌فهمی‌که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که اتفاقاً جزو همیشه طلبکاران است، نام مهمترین موضوع چند سال اخیر سیاست خارجی مملکت را نمی‌داند.

بماند از اینکه در یک نامه ۳ صفحه ای چند غلط وجود دارد . نگارش و خط را هم اصلاً در نظر نگیر.

می‌ماند این درد که آیا آن همه نمایندگان دکتر و مهندس و حکیم و … هم نفهمیدند این نامه غلط‌های فاحش دارد، یا این که اصلاً نخوانده امضا کرده اند و نیت برایشان مهم بوده.قربت الی الله؟؟؟

تنها چند نمونه از غلط‌های این نامه : (به ترتیب حضور در صحنه!!!)

مزاکرات – ولائی – ارانیوم – دانش کدها – ام پی تی-چهارچوبه –  MPT

منبع : انتخاب

فرستادن دیدگاه »