چه کسی رای می آورد؟

سبزواریها.کام ۱۹ خرداد, ۱۳۹۲ ۰ 341 views

votesاین روزها تمام دیوارهای شهرمان محل نصب پلاکاردها و پوستر‌ها و بنرهاییست که قرار بود از اندازه‌های استانداردی داشته باشند.

قرار بود که شهر کثیف نشود، تبلیغات در دایره ی قانون باشد.

ولی مثل اینکه خیلی از کاندیداها دوست دارند بار خودشان را زودتر ببندند، حالا چه قانونی و چه غیر قانونی.

ستادهایی که با تمام قوا و در کنار هم هر کدام آهنگی پخش می‌کنند و بساط چای و شیرینی و بعضاً شام را به همراه کف و دست و جیغ و هورا! برپا می‌کنند.

این که چه کسی در این دوره رای می‌آورد هنوز معلوم نیست، تعداد افراد مورد نیاز شورا تقریباً دوبرابر شده است و البته کاندیداها هم با همین ضریب اضافه شده اند.

آن‌هایی که خودشان نتوانسته اند شرکت کنند هم نمایندگان خود را فرستاده اند.

شاید نگاهی به لیست آرای دوره قبلی و نام‌های قرار گرفته در آن بتواند کمکی به این سوال بکند.

نفرات منتخب دوره ی قبل :

کاظم کرامت، علی بروغنی، علی ارغیانی، حسین کارگری، جلال تعصبی، قاسم حسین زاده، سید علی اصغر علوی، حسین مقصودی، حسین دولت آبادی

فرستادن دیدگاه »