انتشارات »

دومینوی تعطیلی کتاب فروشی ها به برزین مهر رسید

دومینوی تعطیلی کتاب فروشی ها به برزین مهر رسید

سبزواریها.کام بهمن ۵, ۱۳۹۲ ۱

دومینوی تعطیلی کتاب فروشی‌های سبزوار که در دو سال اخیر ۸ قربانی داشت به کتاب فروشی برزین مهر رسید. آژند (ثنایی فر) ، سیما (سیّدی)، کارن (لعل بهادر)،دولت، معلم(خانزاده)، افرا(پارساپور)، هدایت و فرهنگسرای آفتاب

بیشتر بخوانید »
لزوم آشنایی دقیق با جنبش های شیعی ایران با نگاهی ویژه به سربدران

لزوم آشنایی دقیق با جنبش های شیعی ایران با نگاهی ویژه به سربدران

امید برومندی مرداد ۱۳, ۱۳۹۲ ۰

جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و دینی از جمله تغییر و تحولاتی است که در یک جامعه و به منظور پیشبرد هدف یا مقاومت در برابر حاکمان زمان صورت می‌گیرد. بنابراین در بیان معنی جنبش و

بیشتر بخوانید »