انجمن ادبیات داستانی سبزوار »

استاد فرزانه،دکتر رضا انزابی نژاد درگذشت

استاد فرزانه،دکتر رضا انزابی نژاد درگذشت

سبزواریها.کام اسفند ۶, ۱۳۹۱ ۳

دکتر رضا انزابی نژاد، استاد صاحب نام زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در ساعات پایانی جمعه گذشته ( چهارم بهمن ماه 91) در سن 76 سالگی درگذشت

بیشتر بخوانید »