ترجمه »

در مکتب علی : مبانى صلح و سازش مسلمین

در مکتب علی : مبانى صلح و سازش مسلمین

سبزواریها.کام شهریور ۳۱, ۱۳۹۲ ۰

عهد نامه‏ اى که با خط هشام بن کلبى  براى صلح میان قبیله «ربیعه» و «یمن» تنظیم فرمود. مبانى صلح و سازش مسلمین این پیمان نامه‏ اى است که مردم «یمن» و «ربیعه» آن

بیشتر بخوانید »