جنگ صفین »

در مکتب امیر : آموزش تاکتیک‏ هاى نظامى

در مکتب امیر : آموزش تاکتیک‏ هاى نظامى

سبزواریها.کام اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۳ ۰

خطبه ۶۶ نهج البلاغه در یکى از روزهاى آغازین جنگ صفین در سال ۳۷ هجرى براى لشکریان خود ایراد فرمود : اى گروه مسلمانان، لباس زیرین را ترس خدا، و لباس رویین را آرامش

بیشتر بخوانید »
درمکتب علی : افشاى چهره نفاق

درمکتب علی : افشاى چهره نفاق

سبزواریها.کام مهر ۲۸, ۱۳۹۲ ۰

یکى از پاسخهاى امام در اواخر جنگ صفین در سال ۳۸ هجرى به نامه معاویه است. افشاى چهره نفاق معاویه و مشروعیّت بیعت پس از نام خدا و درود نامه پند آمیز تو به

بیشتر بخوانید »