خاک بر سر »

داستان کوتاه : آقای خوشبوس

داستان کوتاه : آقای خوشبوس

سبزواریها.کام اردیبهشت ۹, ۱۳۹۳ ۰

آقای خوشبوس پله‌های اداره ی ثبتِ احوال را با سجل جدید، پایین آمد و نفس عمیقی کشید. لبخند رضایت کُنجِ لبش نشسته بود و با خودش فکر می‌کرد، چقدر این پله‌ها را پایین و

بیشتر بخوانید »