دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار »

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

امید برومندی مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها برای موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار بسته هستند

سالهای سال است که دارالمومنین سبزوار به واسطه برخورداری از چندین و چند دانشگاه بزرگ و  با سابقه که برخی  از آنها در سطح کشور به خوبی مطرح شده اند، به عنوان یک شهر

بیشتر بخوانید »