دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار »

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

امید برومندی مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها خاموش

سالهای سال است که دارالمومنین سبزوار به واسطه برخورداری از چندین و چند دانشگاه بزرگ و  با سابقه که برخی  از آنها در سطح کشور به خوبی مطرح شده اند، به عنوان یک شهر

بیشتر بخوانید »