دانشگاه های سبزوار »

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار

امید برومندی مرداد ۲۰, ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها برای موفقیتی دیگر در توسعه دانشگاهی سبزوار بسته هستند

سالهای سال است که دارالمومنین سبزوار به واسطه برخورداری از چندین و چند دانشگاه بزرگ و  با سابقه که برخی  از آنها در سطح کشور به خوبی مطرح شده اند، به عنوان یک شهر

بیشتر بخوانید »
سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان با چند دانشگاه ملی و دولتی

سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان با چند دانشگاه ملی و دولتی

امید برومندی مرداد ۱۴, ۱۳۹۲ ۴

نماینده مردم سبزوار بزرگ در مجلس شورای اسلامی‌گفت : سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان کشور است که از چند دانشگاه ملی و دولتی برخوردار است. محمدرضا محسنی ثانی که سخنران پیش از خطبه‌های

بیشتر بخوانید »