رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور »

سبزوار جلوتر از نیشابور در برخورداری از امکانات بیمارستانی

سبزوار جلوتر از نیشابور در برخورداری از امکانات بیمارستانی

سبزواریها.کام مرداد ۹, ۱۳۹۲ ۰

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت : سبزوار در خصوص برخورداری از امکانات بیمارستانی و نیروی انسانی از نیشابور جلوتر است. دکتر اباصلت برجی که اخیرا در واکنش به عدم ارتقاء دانشکده علوم پزشکی

بیشتر بخوانید »