زبان فارسی دری »

تأثیر لهجه سبزواری بر زبان فارسی؛ خاستگاه واژه “میرزا”

تأثیر لهجه سبزواری بر زبان فارسی؛ خاستگاه واژه “میرزا”

سبزواریها.کام آذر ۴, ۱۳۹۲ ۱

 کلمه “میرزا” یکی از واژه‌های رایج و بسیار متداول در زبان و ادبیات فارسی است. هر ایرانی فارسی زبان و حتی اکثر فارسی زبانانی که در دیگر کشورهای حوزه فرهنگی زبان فارسی زندگی می‌کنند

بیشتر بخوانید »