سازمان مردم نهاد »

سازمان مردم نهاد سرزمین بادغوث

سازمان مردم نهاد سرزمین بادغوث

سبزواریها.کام شهریور ۱۳, ۱۳۹۲ ۰

“و در زمین از پی آراستگی­اش، دیگر خرابی به بار نیاورید” (سوره­ی مبارکه­ی اعراف آیه­ی ۵۶). مؤسسه سرزمین بادغوث سبزوار با هدف حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شهرمان در سال ۱۳۸۷ به

بیشتر بخوانید »