قطب صنعتی شمال شرق کشور »

رتبه سوم شهرستان سبزوار در شاخص توسعه صنعتی خراسان رضوی

رتبه سوم شهرستان سبزوار در شاخص توسعه صنعتی خراسان رضوی

امید برومندی شهریور ۲۸, ۱۳۹۲ ۰

توسعه صنعتی همواره یکی از دغدغه‌های مهم مردم و به ویژه جوانان جویای کار در دارالمومنین سبزوار بوده است. در این رابطه وضعیت منطقه غرب خراسان رضوی تا چند سال گذشته به گونه ای

بیشتر بخوانید »