محمد ابراهیم اکبری »

قاتلینی که خود مقتولند

قاتلینی که خود مقتولند

سبزواریها.کام دی ۲۴, ۱۳۹۲ ۵

چاقو را در بدنش فرو کردم . بدن دخترم نحیف بود . با یک ضرب چاقو … — طاقت شنیدن این اخبار را ندارم . دختری دارم به نام آذر . هر روز بگو

بیشتر بخوانید »
گل های زیر پنجره داستان نویسی سبزوار

گل های زیر پنجره داستان نویسی سبزوار

سبزواریها.کام دی ۳, ۱۳۹۲ ۱

چقدر دوست داشتم که در چشم اندازِ این مجالِ اندکی که به دوستان انجمن داستانی سبزواریم دارم، بتوانم با مکنونات قلب خویش، جوابگوی آن همه عواطف و کوششِ پُر لیاقت آنها باشم و از

بیشتر بخوانید »