معاویه »

در مکتب امیر : علل نکوهش اهل عراق

در مکتب امیر : علل نکوهش اهل عراق

سبزواریها.کام اردیبهشت ۷, ۱۳۹۳ ۰

در سال ۳۸ هجرى و پس از فریب خوردن کوفیان از مکر و حیله عمرو عاص و معاویه، هشدار گونه فرمود: پس از ستایش پروردگار اى مردم عراق همانا شما به زن بار دارى

بیشتر بخوانید »
در مکتب علی : افشاى سیاست استحمارى معاویه

در مکتب علی : افشاى سیاست استحمارى معاویه

سبزواریها.کام آبان ۱۹, ۱۳۹۲ ۰

نامه‏اى به معاویه اى معاویه گروهى بسیار از مردم را به هلاکت کشاندى، و با گمراهى خود فریبشان دادى، و در موج سرکش دریاى جهالت خود غرقشان کردى، که تاریکى ‏ها آنان را فرا

بیشتر بخوانید »
درمکتب علی : افشاى چهره نفاق

درمکتب علی : افشاى چهره نفاق

سبزواریها.کام مهر ۲۸, ۱۳۹۲ ۰

یکى از پاسخهاى امام در اواخر جنگ صفین در سال ۳۸ هجرى به نامه معاویه است. افشاى چهره نفاق معاویه و مشروعیّت بیعت پس از نام خدا و درود نامه پند آمیز تو به

بیشتر بخوانید »