نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی »

سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان با چند دانشگاه ملی و دولتی

سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان با چند دانشگاه ملی و دولتی

امید برومندی مرداد ۱۴, ۱۳۹۲ ۴

نماینده مردم سبزوار بزرگ در مجلس شورای اسلامی‌گفت : سبزوار تنها شهرستان غیر مرکز استان کشور است که از چند دانشگاه ملی و دولتی برخوردار است. محمدرضا محسنی ثانی که سخنران پیش از خطبه‌های

بیشتر بخوانید »